Schoolgids Onze Wereld

 
Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Onze Wereld de schoolgids onder haar ouders.

Bij de scholen van onze Stichting bestaat de schoolgids uit 2 delen:

a. een kalender met praktische informatie
b. een schoolgids met achtergrond informatie

De schoolgids met praktische informatie bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben; hierin is tevens ook de kalender van de school opgenomen.

De schoolgids met achtergrondinformatie bevat voornamelijk informatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.
 
Schoolgids 2018-2019

Hierboven de schoolgids van de school in pdf-formaat  te downloaden.
 
 
 

Komende activiteiten